İstanbul Genel Müdür iş ilanları

1.) GENEL MÜDÜR (Hazır Giyim – Penye)
2.) Genel Müdür
1

GENEL MÜDÜR (Hazır Giyim – Penye)

Sonraki ilana geç

Triko örme firmasında yer alan Penye departmanı için “Genel Müdür” arayışımız mevcuttur.

 • Penye bölümündeki tüm süreçleri yönetecek,
 • Penye için üretimin takibi, operasyon, planlama, pazarlama, satın alma süreçlerine hakim ve yönetebilecek,
 • Penye alanında hem iç hem de dış pazar araştırmaları yaptırmak, mevcut pazar paylarını öncelikle korumak ve arttırmak,
 • Grubun büyüme ve iş geliştirme stratejileri doğrultusunda mevcut projelerin ve/veya yeni oluşacak projelerin kiralama, pazarlama ve operasyonel tüm süreçlerini yönetmek,
 • Şirket karlılığının arttırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Farklı pazarları, yenilikleri, teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeni proje geliştirme çalışmalarına destek vermek,
 • Tekstil sektörüne yönelik şirketin büyümesi, pazar payının arttırılması için yeni iş ve yatırım fırsatlarıyla ilgili konularda araştırma yaparak üst yönetime raporlamak.
 • Üniversite mezunu,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Minimum 5 yıl üst düzey yöneticilik yapmış,
 • Liderlik vasıfları güçlü, takım çalışmasına yatkın ve takım ruhu yaratabilecek,
 • Çözüm odaklı, hızlı aksiyon alabilen ve ticari odaklılık yetkinliklerine sahip,
 • Sistem kurma ve organizasyonel geliştirme süreçlerinde deneyimli,
 • Yönetim Kurulu ile koordineli çalışabilen.

Çalışma Yeri : İstanbul

Firma : Şirket Bilgileri Gizli

İlan : Genel Müdür

Tarih : 2019-01-15

Başvuru : Başvur


2

Genel Müdür

Sonraki ilana geç

 • Yönetim Kurulu’na bağlı olarak HOLIDAY INN HOTEL, ISTANBUL SISLI’yi; tüzel ve özel kişiler, adli ve idari merciler, daireler, meclisler ve benzer kuruluşlar nezdinde temsil etmek.
 • Tüm faaliyetlerin; yasalar, işletme yönetmelikleri, iş güvenliği ve çevre sağlığına uygun şekilde koordinasyon ve yönetimini sağlamak, gerekli gördüğü faaliyetleri onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunmak.
 • Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanmasını ve takibini sağlamak.
 • Yeni faaliyet alanlarının açılması, karlı olmayan faaliyetlerin sona erdirilmesi ve ekonomik darboğazlarda uygulanabilecek gerekli işletme programlarının oluşturulması konularında kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri Yönetim Kurulu’nun onayı ile uygulamaya almak.
 • Yıllık bütçenin hazırlanması için bölüm müdürlerini yönlendirmek, hazırlanan bölüm bütçelerinin konsolidasyonunu sağlamak, konsolide bütçede gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasının ardından bütçeyi onaylamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak.
 • Bütçe hedeflerinin realizasyonunu sağlamak ve Yönetim Kurulu’nu; mali gelişim, satış, maliyet, net gelir, büyüme faktörleri çerçevesinde periyodik olarak bilgilendirmek.
 • HOLIDAY INN HOTEL, ISTANBUL SISLI kurum kültürü ve değerlerini yaratmak ve korumak.
 • İş ortamı gizlilik ve güvenlik prensiplerini belirlemek, profesyonel çalışma düzenini oluşturmak.
 • Şirketin kuruluş amacı, vizyonu ve stratejileri doğrultusunda;
 • Kurumsal yönetim sistemleri kurmak,
 • Tüm iş süreçlerinin sistemleştirilmesini ve yönetilmesini sağlamak,
 • Bu sistemlerin uygulandığını ve sürekli geliştirildiğini denetlemek üzere; misafir geri bildirimleri, süreç performansları, bölüm hedefleri, operasyonel iş planları, düzeltme ve iyileştirme faaliyetlerinin görüşüldüğü planlı toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.
  • Kurulmuş olan yönetim sistemlerinin etkin ve verimli şekilde yönetilmesiyle, misafir memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak üzere aşağıda belirtilen kaynakları sağlamak:
 • İnsan kaynakları,
 • Çalışma alanları,
 • Yazılım, donanım gibi bilgi teknolojileri kaynakları,
 • Taşıma, iletişim gibi destek konular için ekipman / araçlar.
  • İnsan kaynaklarının yönetimi konusunda;
 • Tüm organizasyonel yapılanma projelerini yönetmek,
 • Tüm kadroların yetki ve sorumluluklarını ve bunlar arasındaki ilişkileri belirlemek, bu suretle etkin bir iç iletişim sağlamak,
 • Tüm personelin iş performanslarının belirlenmesini ve yönetilmesini sağlamak,
 • Tüm kadroların işe alma onayını vermek, işe alınacak personelin ücretlerini onaylamak,
 • Terfi ve atamalarda değerlendirme yapmak ve son onayı vermek,
 • Personele uygulanan ücret, prim ve özendirici teşvikler hakkında Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak,
 • Hizmet kalitesini etkileyebilecek işleri yapan personelin; eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmasını, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve karşılanmasını sağlamak,
 • Tüm kadroların işten ayrılması konusunda son onayı vermek,
 • İşveren – işgören ihtilaflarını da içermek üzere, işletmede herhangi bir alanda ortaya çıkabilecek olumsuz şartları ortadan kaldıracak tedbirler almak.
  • Mali işlerin yönetimi konusunda;
 • Yönetim Kurulu’ndan yetki alarak, HOLIDAY INN HOTEL, ISTANBUL SISLI’yi sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri imzalamak,
 • Mevcut mali durumun düzenli olarak analizlerinin yapılmasına nezaret etmek ve gerekli hallerde ıslah edici önlemler alınmasını sağlamak,
 • Satın alma isteklerini onaylamak, faturalara ödenmeden önce onay vermek,
 • Sorumlu bölüm müdürlerine harcama yetkisi vermek,
 • Personele verilecek avanslar, personelin şirket hesabından yapacağı seyahat, eğitim vb. giderlere onay vermek.
  • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimi konusunda;
 • Satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük etmek,
 • Sektör ve pazarı takip etmek, yeni iş modellerini incelemek, bu modellerden değer yaratacak olanlarının uygulamaya alınmasını sağlamak.
  • Yatırımın emniyetini ve muhafazasını sağlamak üzere otelin, misafirlerin ve personelin güvenliğini tehdit eden her türlü olayı derhal ve bizzat ele almak, konuyla ilgili yasal mevzuata göre hareket edilmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. Bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için gerekli eğitim ve denetimlerin düzenlenmesini sağlamak.

  Yönetim Kurulu tarafından mali, idari ve hukuksal alanlarda yönetim deneyimi göz önünde bulundurularak atanan Genel Müdür’ün profili aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

  • Üniversitelerin İşletme, Çalışma Ekonomisi gibi idari bilimlerinden veya Turizm Otelcilik bölümünden mezun (tercihen yüksek lisans derecesi olan),
  • Otelcilik sektöründe en az 15 yıl, üst kademe yöneticilikte en az 10 yıl tecrübeli (tercihen Satış & Pazarlama tecrübesi olan),
  • Çok iyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen,
  • Teknolojiyi yakından takip eden ve MS Office programlarını kullanan,
  • Üst düzey temsil, liderlik, yöneticilik ve koordinasyon yeteneklerine sahip Üst Düzey Yönetici.

  Çalışma Yeri : İstanbul

  Firma : Holiday Inn Şişli Istanbul

  İlan : Genel Müdür

  Tarih : 2019-01-14

  Başvuru : Başvur


  İstanbul Genel Müdür iş ilanlarından haberdar ol

  İstanbul Genel Müdür iş ilanları geldiğinde email ile hemen haberdar olmak için ilan habercisine kayıt olun.

  Yorum Gönderin

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir