Batman Enerji iş ilanları

1.) Elektrik Elektronik Mühendisi
2.) İnsan Kaynakları Şefi
1

Elektrik Elektronik Mühendisi

Sonraki ilana geç

 Koç Holding Enerji Grubunda yer alan Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Batman Rafinerisi  bünyesindeki Mühendislik Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip  takım arkadaşı arıyoruz.

 • Sorumluluk alanında bulunan bakım ve onarım çalışmalarının ilgili standart, teknik ve zaman planlarına uygun ve emniyetli şekilde yapılmasını sağlamak, izleme ve kontrollerde bulunmak.
 • Tüm yüklenici firma ve Tüpraş personeli bakım işlerinde iş takibi yapmak, koordinasyonu sağlamak.
 • Haftalık ve planlı duruş program taslağı toplantılarına katılıp sahada yapılacak işlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak.
 • Sorumluluk alanındaki parça ve ekipmanların arıza ve bakım sıklıklarını incelemek, arızaların önlenmesi ve giderilme sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Sorumluluk alanındaki yeni ekipman montaj proje sürecini takip etmek, işletmede yapılan yenileme ve revizyon işlerini kontrol etmek ve teknik desteği sağlamak.
 • Sorumluluk alanı ile ilgili olarak yedek parça ve malzeme minimum ve maksimum stok miktarlarını belirlemek ve ilgili birimlere iletmek, gerektiğinde ilgili birimlerden talepte bulunmak.
 • Bakım Temel Performans Göstergeleri’nin( TPG) doğruluğunu güvence altına almak amacıyla; ustabaşı ve teknisyenler tarafından kapatılan iş kâğıtlarında girilen bilgilerin kontrolünü yapmak.
 • Bakım Plan/Programcısı ve İBK ile gelen acil ve planlı işler konusunda işbirliği sağlamak.
 • Sorumluluk alanına giren ve zaman planlamasına bağlı olarak kapasiteyi aşan işler için ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak ihale hazırlıklarını yapmak, yüklenici tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin kontrollerin yapılmasını sağlamak, gerektiğinde izleme ve yönlendirmelerde bulunmak.
 • Yapılan tüm işlerle ilgili bakım kayıtlarının tutulmasını sağlamak
 • Değişim ve düzeltici faaliyetler için kendisine verilen aksiyonları verilen termin tarihi içerisinde tamamlamak.
 • Konusuyla ilgili teknolojik/sektörel yenilikleri, sorumlu olduğu işlerle ilgili mevzuat ve standartlardaki değişiklikleri sürekli olarak izlemek, faaliyetlerine uyarlanabilmesi için öneriler geliştirmek.
 • Sorumlu olduğu alan ile ilgili güncel mevzuat ve şirket içi yönetmelik, standart ve talimatların gereklerini yerine getirmek veya getirilmesini sağlamak.
 • Sorumlu olduğu alanda iş güvenliği kurallarına uyulması ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli kontrolleri yapmak, bağlı çalışanlarına yönlendirme ve uyarılarda bulunmak.
 • Bağlı çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak.
 • Kendisine bağlı çalışanların sistemde tanımlı idari işlerini yapmak.
 • Entegre Yönetim Sistemi faaliyetleri doğrultusunda, birimini doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgilendiren planlama, uygulama, izleme ve iyileştirmeye yönelik çalışmaları yetkileri dâhilinde etkin bir şekilde yürütmek.

Çalışma Yeri : Batman

Firma : Tüpraş

İlan : Enerji

Tarih : 2019-01-18

Başvuru : Başvur


2

İnsan Kaynakları Şefi

Sonraki ilana geç

 Koç Holding Enerji Grubunda yer alan Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Batman Rafinerisi  bünyesindeki İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip  takım arkadaşı arıyoruz.

 • Rafineri çalışanlarının özlük işlemlerini (işe giriş, işten ayrılma, izin, fazla mesai, disiplin, sağlık, sosyal hak ve yardımlar, vb.) ilgili mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirmek, çalışan sicil dosyalarını düzenlemek ve güncellemek.
 • Rafineri çalışan ihtiyaçlarını izlemek, norm kadro önerileri hazırlamak ve açık pozisyonlara ilişkin işe alım sürecini gerçekleştirmek.
 • Performans değerlendirme sürecinin etkinliğinin sağlanması için uygulamayı izlemek, gerekli yönlendirmelerde bulunmak, performans değerlendirme sonuçlarını incelemek ve raporlamak; sonuçlar doğrultusunda kariyer planlama, rotasyon ve yedekleme çalışmalarını yürütmek.
 • Çalışan motivasyonunu ve verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak; anket vb. yöntemlerle çalışanın çalışma hayatına ilişkin tutumlarını değerlendirmek, iyileştirici faaliyetler için önerilerde bulunmak.  
 • Rafineri çalışanlarının ücret, ikramiye,prim,tazminat vb. bilgilerini kayıtları tutmak, ödemelerin yapılması için ilgili birimler iletmek,
 • Konusu ile ilgili sektörel değişiklikleri,sorumlu olduğu işler ile ilgili mevzuat ve standartlardaki değişiklikleri sürekli olarak izlemek,faaliyetlerine uyarlanabilmesi için önerilerde bulunmak.
 • Faaliyetlerini emniyet ve güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirmek, güvenliği arttırıcı önerilerde bulunmak.
 • Sorumlu olduğu işlerle ilgili mevzuat ve standartlardaki değişiklikleri ve literatürü sürekli olarak izlemek, faaliyetlerine uyarlanabilmesi için önerilerde bulunmak.
 • Görev alanına ilişkin olarak bağlı olduğu yöneticinin kendisine vereceği görevleri yerine getirmek.
 • Çalışma Yeri : Batman

  Firma : Tüpraş

  İlan : Enerji

  Tarih : 2019-01-14

  Başvuru : Başvur


  Batman Enerji iş ilanlarından haberdar ol

  Batman Enerji iş ilanları geldiğinde email ile hemen haberdar olmak için ilan habercisine kayıt olun.

  Yorum Gönderin

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir