Ankara Sivil Toplum Kuruluşları iş ilanları

1.) Yönetici Asistanı
2.) Stratejik Planlama Mühendisi
3.) Stratejik Planlama Yetkilisi
4.) İç Tetkikçi Mühendis
5.) İş Sürekliliği Analisti
6.) Kalite Güvence Mühendisi
7.) İstatistik Uzmanı
8.) Kalite Kontrol Mühendisi
9.) İnsan Kaynakları İş Ortağı
10.) Veri Doğrulama Uzmanı
11.) Transfer Yönetimi Uzmanı
12.) Klinik Psikolog / Ankara
1

Yönetici Asistanı

Sonraki ilana geç

En Az 5 Yıl Deneyimli, Tercihen Kurumsal firmalarda yada devlet dairelerinde görev yapmış diksiyonu düzgün Bayan Yönetici Asistanı alınacaktır.

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : MESYET İktisadi İşletmesi

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2019-01-08

Başvuru : Başvur


2

Stratejik Planlama Mühendisi

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,
 • Fizibilite analizi ve Mevcut Durum Analizi yapabilmek,
 • Kurum içi analiz, Kurum dışı (Çevre) analizleri (Sektör Analizi, Kurum Kültürü Analizi, PESTL Analizi, BCG Analizi, Rakip Analizleri, vb) deneyimli olmak,
 • Sistem modelleme ve kurgulama alanında en az 2 yıllık deneyimli olmak,
 • Tercihen Kalite Yönetim Sistemlerinde baş denetçi olmak veya alanında ulusal veya uluslararası düzeyde makale yayımlamış olmak,
 • İleri derecede İngilizce bilgisine hakim olmak,
 • ERP ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları, MS Project, İstatistiksel programları (SPSS, vb.) paket programları kullanabilmek,
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Seyahate engel bir durumu olmamak,
 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
 • Kurumsal strateji oluşturulmasına yönelik Stratejik önceliklerin tespit edilmesi için gerekli ihtiyaç analizlerini yapmak,
 • Uluslararası alanda sektör araştırmalarını yapmak, alternatif stratejileri incelenmek ve raporlamak,
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş planlarının ve yıllık eylem planlarının oluşturulması çalışmalarını yürütmek,
 • Belirlenen stratejilere ilişkin iş/eylem/proje planlamaları için problem ve ihtiyaç analizleri ile KHGM birimlerinin proaktif olarak desteklenmesi çalışmalarını koordine etmek,
 • Stratejik öncelikler ve iş planlarının oluşturulmasında ihtiyaç analizleri ve kıyaslama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iş planlarının önceliklendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Sektör analizlerini de dahil ederek KHGM strateji, iş/eylem/proje planlarının izlenmesi içingerekli araçları belirlemek, stratejilere ulaşma başarısının ölçülerek dönemsel olarak takip edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • KHGM iş birimlerinin faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve raporlanması çalışmalarını yürütmek,
 • Kan Hizmetleri vizyonunun geliştirilmesi kapsamında araştırma çalışmaları yapmak,
 • Süreçlerin ilişkilendirilmesi, süreç haritalama, değer akışı ve yalın üretim konusunda verimlilik ve etkinlik çalışmalarına katılmak,
 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak, raporlamak,
 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak, raporlamak,
 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,
 • Risk Yönetimi kapsamında stratejik plan yönetimini süreç haritalamalarını gerçekleştirecek şekilde ilgili süreç sahipleriyle görüşmek,
 • Kaynak (insan/yazılım) kalifikasyon gerekliliklerine göre sürdürülebilir sistem modellemek, süreçleri tasarlamak,
 • Faaliyetlere özel olarak iyi uygulamaların entegrasyonu çalışmalarına ve bilgi yönetim sistemi kapsamındaki çalışmalara katılım sağlamak, raporlamak,
 • Konusuyla ilgili olarak kurumlarda ve kan hizmet birimlerinde tetkik yapmak, inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, raporlamak,

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


3

Stratejik Planlama Yetkilisi

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
 • Fizibilite analizi ve Mevcut Durum Analizi yapabilmek,
 • Kurum içi analiz, Kurum dışı (Çevre) analizleri (Sektör Analizi, Kurum Kültürü Analizi, PESTL Analizi, BCG Analizi, Rakip Analizleri, vb) deneyimli olmak,
 • Sistem modelleme ve kurgulama alanında en az 2 yıllık deneyimli olmak,
 • Tercihen Kalite Yönetim Sistemlerinde baş denetçi olmak veya alanında ulusal veya uluslararası düzeyde makale yayımlamış olmak,
 • Literatür takip edecek düzeyde İngilizce bilgisine hakim olmak,
 • ERP ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları, MS Project, İstatistiksel programları (SPSS, vb.) paket programları kullanabilmek,
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Seyahate engel bir durumu olmamak,
 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
 • Kurumsal stratejik planlama/izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında KHGM bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaların sekretaryasını yapmak,
 • Kan Hizmetleri vizyonunun geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen araştırma çalışmalarına destek vermek,
 • Stratejik öncelikleri doğrultusunda organizasyonun stratejik hedeflerinin belirlenmesi ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş/eylem/proje planlarının oluşturulması çalışmalarını yürütmek ve konsolide etmek ,
 • KHGM stratejileri doğrultusunda iş/eylem/proje planlarının oluşturulması, kritik başarı faktörlerinin (KPI) belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve yönetime raporlanması çalışmaları kapsamında verilen görevleri yapmak,
 • Sektör analizlerini de dahil ederek KHGM strateji ve planlı faaliyetlerin izlenmesi, geliştirilecek araçları kullanarak iş planlarının izlenmesi ve stratejilere ulaşma başarısının ölçülerek dönemsel olarak takip edilmesi, KHGM iş birimlerinin faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve raporlanması çalışmaları kapsamında verilen görevleri yapmak,
 • Problem ve ihtiyaç analizleri ile KHGM stratejilerine dair ilgili KHGM birimlerinin proaktif olarak desteklenmesi çalışmalarında bulunmak,
 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak, raporlamak,
 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak, raporlamak,
 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,
 • Risk Yönetimi kapsamında stratejik plan yönetimini süreç haritalamalarını gerçekleştirecek şekilde ilgili süreç sahipleriyle görüşmek,
 • Kaynak (insan/yazılım) kalifikasyon gerekliliklerine göre sürdürülebilir sistem modellemek, süreçleri tasarlamak,
 • Faaliyetlere özel olarak iyi uygulamaların entegrasyonu çalışmalarına ve bilgi yönetim sistemi kapsamındaki çalışmalara katılım sağlamak, raporlamak,
 • Konusuyla ilgili olarak kurumlarda ve kan hizmet birimlerinde tetkik yapmak, inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, raporlamak,
   
   

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


4

İç Tetkikçi Mühendis

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Çevre/Kimya/Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
 • Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi konusunda en az iki yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
 • Tercihen ISO 9001 ve/veya ISO 15189 Baş Denetçi olmak,
 • İleri seviye İngilizce bilgisine sahip olmak,( Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma)
 • Kurumsal Kaynak Planlama ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları, MS Project kullanabilmek,
 • Tercihen SPSS paket program kullanabilmek,
 • Seyahate engel bir durumu olmamak,
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
 • Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen Kalite Yönetim sisteminin entegre yönetim sistemleri kapsamında; birincil ve ikincil mevzuat gereklilikleri ile plazma fraksinasyon gerekliliğine göre (EMA, EDQM, EUBIS, PIC/S, vb.) kılavuzlar doğrultusunda uygunluğunu yerinde tespit etmek,
 • Planlanan tetkikleri ve tetkiklerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve dönemsel öz değerlendirme/çapraz tetkik/ürün-süreç uygunluk kontrollerinin etkinliğini yerinde denetlemek,
 • KYS Yazılımında yapılan girişlerin kontrolünü düzenli olarak yapmak, yetkileri dahilinde düzeltme iş ve işlemlerini yapmak ve raporlamak,
 • Bildirim ve Olay Yönetimi kapsamında Koordinatörlük faaliyetlerine dair yapılan tüm kayıtları, incelemek, cevaplamak, raporlamak,
 • Genel Müdürlüğün tüm bağlı birim/bölüm/müdürlüklerini tetkik planlarına göre tetkik etmek, raporlamak,
 • Tedarikçi değerlendirme tetkiklerini gerçekleştirmek, raporlamak,
 • Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü öz değerlendirme faaliyetlerini planlamalar doğrultusunda gerçekleştirmek, raporlamak,
 • Kalite yönetim sistemi kapsamında sertifikasyon işlemlerinin takibini yapmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik her türlü görüş ve önerisini raporlamak,
 • Süreçlerde kalite iyileştirmesi amacıyla kontrol grafiklerinin istatistiksel esaslarını analiz etmek, sonuçları ilgili bölüm ve birimlerle değerlendirmek, raporlamak,
 • Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri diğer müdürlük, birimler ve faaliyet alanlarıyla işbirliği içinde yürütmek,
 • Üst yöneticisi tarafından verilen mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirmek,
 • Genel Müdürlüğün tüm idari fonksiyonları ile faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen süreçlerinin, üretilen kan ve kan bileşenlerinin, sunulan hizmetlerin uygunluk raporlarında yer alan bulguların giderilmesi, süreç izleme gerektiren veya kalite çemberleri oluşturulan durumlarda kalite yönetim sisteminin izleme değerlendirmesine yönelik analiz işlemleri yürütmek,
 • Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


5

İş Sürekliliği Analisti

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliğ bölümünden mezun olmak,
 • Fizibilite analizi ve Mevcut Durum Analizi yapabilmek,
 • Kurum içi analiz, Kurum dışı (Çevre) analizleri (Sektör Analizi, Kurum Kültürü Analizi, PESTL Analizi, BCG Analizi, Rakip Analizleri, vb) deneyimi olmak,
 • Sistem modelleme ve kurgulama alanında en az 2 yıllık deneyimli olmak,
 • Tercihen Kalite Yönetim Sistemlerinde baş denetçi olmak veya alanında ulusal veya uluslararası düzeyde makale yayımlamış olmak,
 • Literatür taraması yapacak derecede İngilizce bilgisine hakim olmak,
 • ERP ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları, MS Project, İstatistiksel programları (SPSS, vb.) paket programları kullanabilmek,
 • Seyahate engel bir durumu olmamak,
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
 • Birimin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin ve uygunluğunu yerinde tetkik etmek, raporlamak,
 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak, raporlamak,
 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,
 • İş sürekliliğini güvence altına alacak süreç etkinliği ve verimliliğini sağlayacak modelleri geliştirmek,
 • Sektörel Kıyaslama Kriterlerinin(PEP) belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,
 • İş Sürekliliği ve Etkinlik Programı oluşturulması çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • İş Sürekliliği Çalışma Komisyonu tarafından belirlenen yıllık test planı çerçevesinde tüm sistemin test edilmesi ve planın; test sonuçları, iş süreçlerindeki değişiklikler ile denetim bulguları çerçevesinde düzenli olarak güncellenmesi, SP ve Değişiklik Yönetimi ile Sürekli İyileştirme Süreçlerine girdi olmasının sağlanması çalışmalarını koordine etmek,
 • Süreçlerin etkin yönetimi kapsamında verimliliği analiz edecek metodların (süreç haritalama, değer akış analizleri, iş etütleri) kullanılarak iş analizlerinin ve bu doğrultuda iş geliştirme çalışmalarının yapılması,raporlanması, yeniliklerin takip edilerek uygulanabilir gelişmelerin işe entegre edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
 • Uluslararası alanda sektör araştırmalarının yapılması, iş sürekliliği ve verimliliği sağlayacak modeller geliştirme konusunda çalışma yapmak,
 • Süreçlerin yönetimine ilişkin verimlilik, etkinlik analizleri hazırlamak ve raporlamak,
 • Verimlilik ve etkinlik konularında yürütülen projelerde aktif görev almak,

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


6

Kalite Güvence Mühendisi

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
 • Fizibilite analizi ve Mevcut Durum Analizi yapabilecek, proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilecek, süreç haritalama ve değer akışı çalışmalarında deneyimli olmak,
 • Sistem modelleme ve kurgulama alanında en az 3 yıllık deneyimli olmak,
 • İstatistiksel süreç kontrolü çalışmalarında deneyimli olduğunu belgeleyebilmek,
 • Tercihen Kalite Yönetim Sistemlerinde baş denetçi olmak veya alanında ulusal veya uluslararası düzeyde makale yayımlamış olmak.
 • İleri seviye İngilizce bilgisine sahip olmak,( Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma)
 • ERP ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları, MS Project, İstatistiksel programları (SPSS, vb.) paket programları kullanabilmek,
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Seyahate engel bir durumu olmamak,
 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
 • Birimin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Süreçlerin ilişkilendirilmesi, süreç haritalama, değer akışı ve yalın üretim konusunda verimlilik ve etkinlik çalışmalarına katılmak,
 • Validasyon süreçlerinde iş etüdü çalışmalarını gerçekleştirmek ve raporlamak,
 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak, raporlamak,
 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak, raporlamak,
 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,
 • Ruhsatlandırma işlemlerinde Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne hazırlanan ruhsat dosyalarının koordinasyonunu sağlamak, denetimlerin takibini yapmak ve raporlamak,
 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) kapsamında örneklem büyüklüklerine göre sistem tasarlama, modelleme ve kurgulama işlemlerini gerçekleştirmek ve raporlamak,
 • Risk Yönetimi kapsamında süreç haritalamalarını gerçekleştirecek şekilde ilgili süreç sahipleriyle görüşmek,
 • Akreditasyon ve kalite güvence kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçmek, denetimlere ilişkin süreçleri koordine etmek,
 • Kaynak (insan/yazılım) kalifikasyon gerekliliklerine göre sistem modellemek, süreçleri tasarlamak,
 • Faaliyetlere özel olarak validasyon protokol çalışmalarına, iyi uygulamaların entegrasyonu çalışmalarına ve bilgi yönetim sistemi kapsamındaki çalışmalara katılım sağlamak veraporlamak,
 • Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarının gündem ve sunumlarını konsolide etmek, analizleri gerçekleştirmek, toplantının koordinasyonunu ve gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütmek,
 • Konusuyla ilgili olarak kurumlarda ve kan hizmet birimlerinde tetkik yapmak, inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, raporlamak,

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


7

İstatistik Uzmanı

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin İstatistik bölümünden mezun olmak,
 • Sağlık alanında kullanılan temel istatistik yöntemlerinde deneyimli olmak, (Sağlık alanındaki verilerin derlenmesi ve özetlenmesinde yararlanılan tanımlayıcı istatistik ve çıkarsamalı istatistik yöntemlerine hakim, veri stratejisi oluşturma (Diyagram ve Grafikler), veri modelleme (Faktör analizleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi, Güvenilirlik Analizi, T – Testi, Varyans Analizi, Ki-Kare Testi) bilgisine sahip)
 • Tercihen Biyoistatistik alanında çalışmış olmak veya alanında ulusal veya uluslararası düzeyde makale yayımlamış olmak,
 • Literatür taraması yapacak derecede İngilizce bilgisine hakim olmak,
 • İstatistik programları (R Project, PSPP, JASP,Matlab, JMP,SPSS, vb.) kullanabilmek,
 • Seyahate engel bir durumu olmamak,
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
 • Birimin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin ve uygunluğunu yerinde tetkik etmek, raporlamak,
 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak ve raporlamak,
 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,
 • KYS kapsamında veri stratejisi oluşturmak, veri toplamak ve verilerin sınıflandırarak özet tabloları oluşturmak ve eğilim ve dağılım ölçülerinin elde edilmesini sağlayarak verilerin süreç sahipleri için erişilebilir kılınmasını sağlamak,
 • Kan Hizmet Birimlerinden Genel Müdürlüğe kadar uçtan uca perspektifi göz önünde bulundurarak veri modelleme ve yorumlama sürecini desteklemek,
 • Anahtar performans hesaplama kapsamında özelleştirilmiş raporlar için metodoloji oluşturarak eğilimleri analiz etmek, verilerin güvenirliğini test etmek, değerlendirmek, raporlamak,
 • Yerel/bölgesel ve ulusal bazda çekilen verilerin trend analizlerini istatistiki metotlarla gerçekleştirmek, veri rapor sistemini oluşturmak, ilgi yazılımlara entegre etmek,

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


8

Kalite Kontrol Mühendisi

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin Kimya/Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
 • İyi laboratuvar uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
 • Tıbbi cihaz yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Sağlık alanında kullanılan kalite kontrol tekniklerinde örnekleme metodolojisi tasarlama, kurgulama, hesaplama ve modelleme konularında deneyimli olmak,
 • Tecihen Süreç Validasyonu uygulamalarında deneyimli olmak ,
 • İleri derecede İngilizce bilgisine (okuma,yazma,konuşma) sahip olmak,
 • İstatistik programları (R Project, PSPP, JASP, Matlab, JMP,SPSS, vb.) kullanabilmek,
 • Seyahate engel bir durumu olmamak,
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
 • Birimin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin ve uygunluğunu yerinde tetkik etmek ve raporlamak,
 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak ve raporlamak,
 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,
 • Kalite kontrol kapsamında örneklem seçme stratejisini oluşturmak, veri toplamak ve verilerin istatistiksel analizlerini yaparak, metot modellemesini yapmak, eğilim ve dağılım ölçülerinin elde edilmesini sağlayarak ölçüm belirsizliklerini hesaplamak, kabul edilebilir sapma değerlerini süreç parametreleri kapsamında İPK ile (Shewart KG, CUSUM, EWMA grafikleri, vb) hesaplamaları yapmak, süreç çalışanları için erişilebilir kılmak,
 • Kalite kontrol perspektifi ile veri modelleme ve yorumlama sürecini desteklemek,
 • Anahtar performans hesaplama kapsamında özelleştirilmiş raporlar için metodoloji oluşturarak eğilimleri analiz etmek, verilerin güvenirliğini test etmek, değerlendirmek, raporlamak,
 • Yerel/bölgesel ve ulusal bazda çekilen verilerin trend analizlerini istatistiki metotlarla gerçekleştirmek, veri rapor sistemini oluşturmak, ilgi yazılımlara entegre etmek,

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


9

İnsan Kaynakları İş Ortağı

Sonraki ilana geç

– Lisans mezunu olmak, (Tercihen İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon vb. alanlarda yüksek Lisans derecesine sahip olmak),- İlgili alanda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak,- Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)- MS Ofis programlarına hakim olmak (Tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),- Tercihen Aktif SAP kullanıcısı olmak,- İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,- Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,- Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,- Seyahat engeli bulunmayan,- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,- Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,- Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

– İnsan Kaynakları projelerinin belirlenen strateji ve uygulamalar doğrultusunda ilgili faaliyet alanlarında uygulatılması ve takibinin yapılması,- Düzenli olarak insan kaynakları yöneticileri ve çalışanları ile görüşmeler yapılması,  iş biriminin üst yöneticilerine danışmanlık verilerek ihtiyaçların tespiti, ortaya çıkan problemlerin çözümü için ilgili birimlere yönlendirme yapılması,- Kurum personelinin insan kaynakları faaliyetleri ile ilgili soru/görüş/öneri ve taleplerinin alınması ve takibi,- Sorumlu olunan iş biriminin üst yöneticilerine danışmanlık vererek yapılan iş, proje ve uygulamalarda stratejik insan kaynakları bakış açısı ile katkı sağlanması,- Diğer birimlerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda stratejik planının hazırlık sürecine katkı sağlanması,- İnsan kaynakları birimlerine faaliyetler ile ilgili düzenli geri bildirimlerde bulunulması,- Yeteneklerin organizasyonda kalması ile ilgili stratejiler ve öneriler geliştirerek diğer insan kaynakları birimleri ile koordinasyonun sağlanması,- Yetenek Yönetimi süreçleri kapsamında, çalışanların eğitim/gelişim faaliyetlerinin belirlenmesinde gelişim ekiplerine destek olunması,- İnsan Kaynakları bütçe hazırlık süreçlerine ilişkin ilgili faaliyet alanı bütçe hazırlık süreçlerinde aktif rol alınması,- İlgili faaliyet alanlarına ilişkin stratejik iş gücü planlaması süreçlerinde aktif rol alınması,- İnsan Kaynakları fonksiyonunda hazırlanan süreç ve dokümantasyon çalışmalarına ilgili faaliyet alanından alınan geri bildirimler ile destek olunması.

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


10

Veri Doğrulama Uzmanı

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun olan,
 • Veri analizi, veri doğrulaması ve raporlama konularından tecrübeli,
 • MS Office programlarına hakim, ileri düzeyde Excel ve Access bilgisine sahip, – Tercihen Tableau, SPSS vb. gibi veri analiz uygulamalarını kullanabilen (tercih sebebidir)
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
 • Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli, analitik, süreç/veri ve sonuç odaklı çalışabilen,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan.
 • Yararlanıcıların verileri transfer edildikten sonra Bilgi Teknolojileri ile ortak eşzamanlı olarak kriterlere göre yazılımsal doğrulama işlemlerini yürütmek,
 • Büyük verinin veri madenciliği sürecinin yürütülerek başvuru uygunluk ve ret verilerini anlamlı hale getirmek,
 • Veri doğrulama işlemlerinin bir çıktısı olan uyuşmazlık raporunu oluşturmak, uyuşmazlık açıklamaları eklemek ve uyuşmazlık SMS kategorilerini birleştimek,
 • Gizlilik politikası çerçevesinde düzgün veri akışının temin edilmesine destek sağlamak,
 • Anlamlı hale gelen veriler üzerinden istatistiksel analiz(demografik analizler) ve tahmin çalışmalarını desteklemek ve özet rapor haline getirmek,
 • Program kapsamında kurum içi-kurum dışı tüm veri kaynaklarından gelen verileri kullanarak birbirleri ile eşleştirmek, analizlerini ve değerlendirmelerini yapmak,
 • Veri doğrulama süreçlerinin standart operasyonel prosedürlerinin hazırlanması ve uygulama aşamalarını takip etmek,
 • Veri doğrulama ve geçerleme süreçlerini yürütmek,
 • Gerekli verileri ilgili kaynaklardan zamanında ve uygun yöntemlerle toplamak,
 • Analiz ve raporlama çalışmalarına katkı sağlayacak verinin alınması ve kullanılabilir hale getirilmesi aşamasında ilgili  birimler ile koordinasyonu sağlamak,
 • Proje kapsamında çalışma gruplarının yazılım taleplerini toplamak, ihtiyaçları önceliklendirmek ve Bilgi Teknolojileri proje yazılım ekibi ile rutin çalışma planını oluşturmak,
 • Bakanlıktan ve Tübitak vb. kurum/kuruluşlardan bilgi talep edinme, gerekli zamanlarda toplantı yapılabilmesi için koordinasyon sağlamak.

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


11

Transfer Yönetimi Uzmanı

Sonraki ilana geç

– Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun,
– Bankacılık, transfer yönetimi, nakit akışı konularında en az 2 yıl deneyim sahibi,
– İyi derecede İngilizce (okuma-yazma-konuşma) bilen,
– Analiz, yorumlama ve raporlama (iyi derecede MS Office) yapabilen,
– Analitik düşünebilen, iletişim becerileri yüksek olan,
– Yurtiçi seyahat engeli olmayan ve aktif  olarak araç kullanabilen,
– Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan.

– Finansal hizmet sağlayıcısının sunduğu raporlama portalında program ortaklarının taleplerine uygun geliştirmelerin yapılmasının takibi yapmak, – Finansal hizmet sağlayıcısının, bankacılık mevzuatı gereği uyması gereken kurallar kapsamında ihtiyacı olabilecek bilgi ve belgeleri sağlamak,
– Program kapsamında transfer yönetimi sürecini yürütmek,
– Finansal hizmet sağlayıcısı ile programı ilgilendiren konularda iletişimi sağlayarak mutabakata varmak,
– Banka protokolü ile ilgili süreçlerin takibini yapmak ve banka ile ilgili iş ve işlemleri yönetmek,
– Son halleri verilmiş olan tüm veri setlerinin raporlama programlarına aktarılmasını sağlamak,
– Program kapsamında banka, partner kurum ve kuruluşlar, kurum içi birimlerle banka süreçleri, yararlanıcılara aktarılan transferlerin takibi ve bilgi verilmesi, raporlanması, ilgili toplantılara katılım sağlanması ve ilgili tüm konulara koordinasyonu sağlamak, 
– Doğru yardım tutarlarının, doğru kişilere ulaştırılmasının takibini ve mutabakatını sağlamak, 
– Yardım tutarlarının raporlaması için Türk Kızılayı içinde gerekli sistemlerin oluşturulmasını sağlayıp gerekli raporlamayı yapmak, 
– Türk Kızılayı, finansal hizmet sağlayıcısı ve dış bağışcı arasında transfer yönetimi ile ilgili konularda irtibata geçerek ilgi iş ve işlemleri yürütmek.

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : TÜRK KIZILAY

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-27

Başvuru : Başvur


12

Klinik Psikolog / Ankara

Sonraki ilana geç

 • Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip,
 • En az 3 yıl Psikoterapi ve tercihen bağımlılıklar üzerine yöntem, teknik ve teknolojilere hakim,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Tercihen Bilişsel Davranışçı Terapi ve/veya Şema Terapi eğitimleri almış,
 • Danışan güvenliği ve memnuniyetine önem veren,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Yeniliğe ve öğrenmeye açık, kişisel gelişimine önem veren,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Ankara’da ikamet eden veya edebilecek olan.
 • Terapi programlarının psikolojik ve sosyal açıdan ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte işlevselliğinin arttırılması ve bireylerin sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması,
 • Çağdaş tıp bilimine uygun olarak merkeze yönlendirilen kişilerin muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve uygun bulunan kişilerin merkeze kabul sürecinin yönetilmesi,
 • Çözüm grubu, aile danışma toplantısı ve merkezdeki tüm grup terapilerinin yürütülmesi,
 • Birey ve Grup terapilerinin içeriğinin yaratılması, danışanlar ile tedavi programlarının planlanması,
 • Gerektiğinde aile ve paydaşların terapi sürecine dahil edilmesi,
 • Günlük terapötik müdahalelerin ve terapilerin etkin ilerlemesinin takibi ve raporlanması,
 • Vaka toplantılarının düzenlenmesi ve eğitim ya da takım toplantıları gibi aktivitelere katılım sağlanması. 
 • Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapılması, görev alanındaki güncel gelişmelerin takip edilmesi.

Çalışma Yeri : Ankara

Firma : Türkiye Yeşilay Cemiyeti

İlan : Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih : 2018-12-23

Başvuru : Başvur


Ankara Sivil Toplum Kuruluşları iş ilanlarından haberdar ol

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları iş ilanları geldiğinde email ile hemen haberdar olmak için ilan habercisine kayıt olun.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir